Już w sprzedaży...
...jedyna na polskim rynku publikacja obrazująca szkody kominowe.Idea książki narodziła się w trakcie dyskusji z wieloma wybitnymi ekspertami tej dziedziny, współpracującymi między innymi z European Chimneys Association (ECA), European Committee for Standardization (CEN), Forum Individuelles Heizen oraz osobą Prezesa Korporacji Kominiarzy Polskich w latach 1991-2013 - Panem Janem Breitscheidelem. Inspirację stanowił zgodny, jednoznaczny i niezależny wniosek wielu gremiów oraz autorytetów, poparty ich wszechstronną wiedzą jak też długoletnim doświadczeniem branżowym.

Bogato ilustrowana książka określa między innymi:

  • Jaka jest rola komina jako elementu architektury dziś i na przestrzeni dziejów?
  • Jaki jest stan szeroko rozumianej substancji budowlanej, w aspekcie istniejących już budynków i przewodów kominowych?
  • Jakie procesy prowadzą do fizycznej destrukcji komina w aspekcie zagrożeń wynikających z fizyko-chemicznych procesów mających miejsce w paleniskach i przewodach dymowych?
  • Jakie technologie odprowadzania spalin gwarantują użytkownikom minimalizację zagrożeń?
  • Czy syndrom chorego budynku dotyczy błędów budowlanych czy również skutków ułomnych technologii kominowych?
  • Czy konflikt na styku komin-ekologia jest zjawiskiem oczywistym, czy raczej technologicznym niedomówieniem?
  • Jakie są współczesne wyzwania stawiane nowoczesnym systemom kominowym z punktu widzenia efektywności energetycznej?ISBN: 978-83-928944-2-1
Oprawa: twarda
Format: B5
Stron: 247
Wydanie I
Rok publikacji: 2015

Do spisu treści


W celu zamówienia publikacji, prosimy wypełnić i przesłać formularz.

Już w sprzedaży...
...jedyna na polskim rynku anglojęzyczna publikacja dotycząca rynku systemów odprowadzania spalin...Ze wstępu:

"Niniejsza publikacja jest logiczną kontynuacją podjętej już wcześniej tematyki, tej jakże specjalistycznej dziedziny wiedzy technicznej.. Aby spełnić oczekiwania szerszego grona czytelników żywo zainteresowanych dalszym rozwijaniem interdyscyplinarnego ujęcia problematyki systemów odprowadzania spalin, wydanie publikowane jest w języku angielskim. Dla nadania odpowiedniej transparentności oraz poprawności metodologicznej, jako dodatek opracowany został pierwszy angielsko-niemiecko-polski słownik terminologiczny techniki kominowej. Powinno to w znacznym stopniu wyeliminować różnice pojęciowo-interpretacyjne oraz ograniczyć pojawiające się w kontaktach międzynarodowych bariery leksykalne."


Already on sale...
...the first English-language publication on the Polish market about the dust exhaust systems...Extract from the introduction:

"This publication is a logical continuation of a discussed before subject of this so specialized area of technological knowledge. To meet the expectations of a wider reader spectrum with a keen interest in further developing the subject of interdisciplinary approach towards the problem of fumes exhaustion systems, an edition is published in English. To make matters more transparent and to ensure methodological correctness the first English-German-Polish dictionary of terminology of chimney technology has been prepared as an addition. This should eliminate the differences in terms of terminology and interpretation and limit the language barriers in the international contacts."

Do spisu treści / Table of contents


ISBN: 978-83-928944-5-2
Oprawa twarda / Hard-case binding
Format / Format: B5
Stron / Pages: 239
Wydanie I / 1st edition
Rok publikacji / Publishing year: 2011


Już w sprzedaży...
...jedyna na polskim rynku publikacja dotycząca rynku systemów odprowadzania spalin...Czym jest technologia odprowadzania spalin dnia dzisiejszego, a czym staje się współcześnie na naszych oczach?
"Quo vadis technologio? Quae tuafata erunt?"


Na te pytania próbują odpowiedzieć autorzy artykułów zawartych w publikacji "Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie - Fakty, trendy i argumenty" pod redakcją naukową dra Rudolfa Kania.

Publikacja, którą oddajemy do Państwa rąk, jest jedną z pierwszych poświęconych tej problematyce, a z pewnością pierwszą, w której tematyka przedstawiona jest w sposób interdyscyplinarny. Jest ona bowiem rezultatem badań i dociekań szerokiego środowiska naukowego oraz przedstawicieli przemysłu jak i instytucji międzynarodowych.

Ze wstępu:

"Niniejsza książka jest wielowątkową próbą przedstawienia widocznych trendów jak i próbą zidentyfikowania aktualnych obszarów dyskusyjnych środowiska ekspertów światowego formatu tej jakże specjalistycznej dyscypliny wiedzy technologicznej. Dzięki tak postawionej tezie problematyka badawcza publikacji nabiera interdyscyplinarnego charakteru (...)
Publikowane artykuły reprezentują poglądy wybitnych naukowców z kraju i zagranicy jak i ekspertów organizacji biznesowych, managerów, techników, przedstawicieli rzemiosła kominiarskiego na co dzień związanych z budownictwem i techniką kominową."


Publikacja jest cennym uzupełnieniem skromnej polskojęzycznej literatury przedmiotu, opisującej branżowe skutki integracji w wymiarze wewnątrzunijnym oraz ewolucję norm i przepisów technicznych na poziomie ogólnoeuropejskim.

ISBN: 978-83-928944-0-7
Oprawa: twarda
Format: B5
Stron: 243
Wydanie I
Rok publikacji: 2009

Do spisu treści


www.000webhost.com