Thomas Mühl, European Chimneys Association, Initiative Pro Schornstein e.V

KOMINY I ICH ZNACZENIE W STRATEGII ŚRODOWISKOWEJ I ENERGETYCZNEJ UE


Komin to nie tylko widoczny znak nowoczesnego pojmowania tradycji, funkcjonuje on także jako integralna część ekologicznej koncepcji ogrzewania. Nowoczesne systemy kominowe stanowią od strony budowlanej warunek stosowania zawsze najbardziej przyjaznej środowisku technologii niezależnie od tempa rozwoju technicznego urządzeń grzewczych. Umożliwia to konsumentom najwyższą elastyczność i daje pewność, że również za pięć czy dziesięć lat będą mogli zastosować najnowocześniejszą technologię grzewczą. (...)

(...) Działania normalizacyjne mają szczególne znaczenie zwłaszcza w zakresie kominów. Dzięki odpowiednim mandatom udzielonym europejskiemu gremium normalizacyjnemu CEN, Komisja Europejska stworzyła powiązanie z dyrektywą w sprawie produktów budowlanych, a tym samym z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i ochrony środowiska. Powstałe w ten sposób zharmonizowane normy stawiają szczególnie wysokie wymagania produktowi, stanowiąc jednocześnie podstawę do oznaczania ich znakiem CE. Istniejące normy są systematycznie badane pod względem zgodności z aktualnym stanem techniki.

(...)Ważną rolę, jaką spełniają nowoczesne systemy kominowe, uznaje też Komisja Europejska, potwierdzając to propozycją realizacji szeroko zakrojonego programu modernizacji kominów w państwach członkowskich.
Powrót

www.000webhost.com