Roman Nowak, Polski Komitet Normalizacyjny


ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW W TECHNICE KOMINOWEJ W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE NORM I PRZEPISÓW BUDOWLANYCH


Doświadczenia i praktyka w budownictwie, poparta badaniami naukowymi sprawiły, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z coraz większą paletą nowoczesnych materiałów budowlanych. Materiały dostosowane są dokładnie do wymagań stawianych wyrobom czy obiektom budowlanym. Dzisiaj materiał budowlany musi być "inteligentny", czyli dopasowany do indywidualnych rozwiązań technologicznych.

Nowoczesne materiały budowlane mają swoje zastosowanie również w przypadku rozwiązań systemów kominowych. W państwach Europy Zachodniej w sposób niezwykle precyzyjny określa się w normach i przepisach krajowych, jakie parametry i właściwości mają spełniać materiały użyte do budowy kominów. W Polsce nadal ten temat traktuje się powierzchownie uważając komin za "czarną dziurę", która musi być w każdym domu. Często inwestor przykłada większą wagę do koloru dachówki czy płytek łazienkowych niż do nowoczesnego, spełniającego w pełni swe zadania systemu komina.

Referat pokazuje reguły rządzące techniką kominową, dzięki którym możemy precyzyjnie określić, jakim wymaganiom muszą sprostać systemy kominowe i materiały, z których zostały wykonane. Ukazuje przykłady materiałów stosowanych przy produkcji kominów, które nie spełniają wymagań niezbędnych do bezpiecznego odprowadzania spalin. Osobnym tematem jest dopasowanie polskich przepisów i norm, jak też ich powiązanie ze skutecznym nadzorem na rynku budowlanym, co pozwoliłoby na rozwój rozwiązań zgodnych z dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich 89/106/ EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych i eliminację rozwiązań regresywnych.
Powrót

www.000webhost.com