Dr Rudolf Kania, Pełnomocnik Business Centre Club w European Chimneys Association


POMIAR DYFUZJI INNOWACJI METODĄ BASS NA PRZYKŁADZIE TRÓJWARSTWOWYCH, CERAMICZNYCH SYSTEMÓW KOMINOWYCH


Poddając historycznej ex post analizie drzewo technologiczne rozwiązań technicznych w obszarze budowlano-konstrukcyjnym szeroko rozumianego komina, nietrudno zauważyć przełomowy charakter innowacji. (...) Trajektoria rozwojowa tej serii produktów w sposób elastyczny zharmonizowała kilka obiektywnych procesów jakim w długim okresie czasu były: zmiana rodzajów paliw, rozwój technologii kotłów czy też kryzys energetyczny lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pojawiające się rozwiązania imitacyjne do dnia dzisiejszego bazują przede wszystkim na ustępstwach jakościowo - materiałowych, będąc wynikiem mniej lub bardziej przejrzystej strategii typu low costs lub me too. Wiodąca rola technologicznego rozrusznika jest więc dalej atrybutem przedsiębiorstwa nośnika pierwotnej, oryginalnej, prometejskiej inwencji założyciela (...)

Generalnie rzecz ujmując dyfuzja innowacji w przypadku innowacji kluczowych jest procesem dosyć czasochłonnym. Wyniki większości międzynarodowych badań empirycznych potwierdzają relatywnie długi horyzont czasowy (rzędu 15-20 lat) dla rozprzestrzenienia się tego typu nowości. W przypadku badanych ceramicznych systemów kominowych i stosunkowo konserwatywnej branży jaką jest budownictwo, a w tym budownictwo mieszkaniowe, okres ten dla Polski jest okresem relatywnie krótkim.

Powrót

www.000webhost.com