SPIS TREŚCII ASPEKTY PRAWNE: NORMY UE - DYREKTYWY - WYTYCZNE

Kominy i ich znaczenie w strategii środowiskowej i energetycznej UE
- Thomas Mühl, European Chimneys Association, Initiative Pro Schornstein e.V. (Przeczytaj fragment...)

Komin bezpieczeństwa jako ważny element konstrukcyjny budynku warunkujący jakość życia jego mieszkańców - 13 argumentów
- Johann Haidlmair, Forum Individuelles Heizen

Wymagania dotyczące emisji z palenisk na paliwa stałe i ich oddziaływanie na rynek europejski
- Dr Heinrich Göddeke, European Chimneys Association, European Fireplaces Association

Wymagania i wytyczne wynikające z normy EN 15287-1:2007
- Michael Verderber, Europäische Schornsteinfeqermeister Föderation

II ZAGADNIENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE

Od scentralizowanego systemu ogrzewania do indywidualnych systemów ogrzewania z wykorzystaniem zródeł energii odnawialnej
- Prof. dr Günther Brauner, Politechnika Wiedeńska

Neutralność w energetycznej eksploatacji biomasy
- Prof. dr inż. Detlev Ringer, Hochschule Furtwangen University

Wentylacja w budynkach pasywnych na przykładzie technologii ISOMAX
- Prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich
- Dr inż. Norbert Szmolke, Politechnika Opolska, Katedra Inżynierii Środowiska

Instalacje spalania paliw stałych małej mocy - wybrane zagadnienia w aspekcie współdziałania z systemami odprowadzania spalin
- Dr inż. Krystyna Kubica, Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Wentylacja w placówkach oświatowych okiem audytora energetycznego
- Dr inż. Norbert Szmolke, Politechnika Opolska, Katedra Inżynierii Środowiska

Wykorzystanie zbiorczego systemu kominowego do podłączenia gazowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania
- Dr inż. Zdzisław Gebhardt, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
- Grzegorz Czerski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Paliw i Energii

Wentylacja zgodna z naturą - zdrowotne skutki oszczędności energetycznych
- Piotr Pacyna, Korporacja Kominiarzy Polskich

Zastosowanie materiałów w technice kominowej w aspekcie obowiązujących w Polsce norm i przepisów budowlanych
- Roman Nowak, Polski Komitet Normalizacyjny (Przeczytaj fragment...)

Systemy kominowe z tworzyw sztucznych - nowoczesność czy zagrożenie?
- Piotr Cembala, Zbigniew Tałach, Stowarzyszenie Kominy Polskie

III ASPEKTY EKONOMICZNE ORAZ SOCJOLOGICZNO-SPOŁECZNE

Systemy odprowadzania spalin w domach jednorodzinnych w kulturze i architekturze Chin
- Dr Maria Kania, Yingnan Sun, Instytut Konfucjusza, Hanban Beijing

Emigracja zarobkowa z województwa opolskiego do państw Europy Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej)
- Prof. dr hab. Romuald Jończy, Katarzyna Łukaniszyn,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Ekonomii i Gospodarowania Środowiskiem

Pomiar dyfuzji innowacji metodą BASS na przykładzie trójwarstwowych, ceramicznych systemów kominowych
- Dr Rudolf Kania, Pełnomocnik Business Centre Club w European Chimneys Association (Przeczytaj fragment...)

Ewolucja kompetencji kominiarza w aspekcie nowych wyzwań współczesnej techniki grzewczej
- Jan Budzynowski, Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe OPOLE

Determinanty kształtujące pozycję lidera - analiza z zastosowaniem diagramu Ishikawy na przykładzie rynku systemów kominowych
- Sylwia Jasek, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP

Konfigurator Schiedel GDL zintegrowany system projektowania systemów kominowych i wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym - analiza i ocena funkcjonalno-techniczna aplikacji
- Michael Czech, Daimler AG

Powrót

www.000webhost.com