SPIS TREŚCI



Bezpieczeństwo eksploatacji systemów kominowych z perspektywy zagrożenia pożarem sadzy
- st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Kominy murowane w technologii tradycyjnej –ograniczenia i wady wynikające z rozwoju współczesnej techniki grzewczej
- dr Josef Zeilinger, Verband Österriechischer Beton- und Fertigteilwerke

Innowacje regresywne, pozorne i ułomne w budownictwie mieszkaniowym
- dr Rudolf Kania, European Chimneys Association
- inż. Roman Nowak, Stowarzyszenie Kominy Polskie

Defekty konstrukcyjno – budowlane w procesie realizacji oraz na etapie eksploatacji tradycyjnych kominów w budynkach mieszkalnych
- dr inż. Dariusz Bajno, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wpływ parametrów technicznych ceramiki w prefabrykowanych systemach kominowych na komfort użytkowania budynków
- inż. Roberto Rubin, Verband der Keramischen Industrie e. V.

Kominy stalowe – bezpieczeństwo eksploatacyjne i trwałość komina
- dr inż. Frank Herrmann, Senat der Deutschen Wirtschaft

Komin jako tradycyjny element architektoniczny
- dr hab. Jarosław Szewczyk, Politechnika Białostocka

Syndrom chorego budynku – szkody budowlane powstałe w wyniku wilgoci
- inż. Karl Hölzl, Verband Österreichischer Beton - und Fertigteilwerke, IG Kamin

Uwarunkowania energetyczne przyszłości a założenia zrównoważonego, harmonicznego rozwoju w budownictwie mieszkaniowym Niemiec
- prof. dr hab. inż. Timo Leukefeld, TU Bergakademie Freiberg, Neuheitenkommission Energy Decentral der DLG e.V
- inż. Johannes Kaindlstorfer, Allianz Freie Wärme

Powrót

www.000webhost.com